back
Proceedings List Published (2018- 2019) - Pathanamthitta
Sl.No   Designation   Status
 
1   PD Teacher LPSA and UPSA    Published
2   Primary HM    Published
3   HSA Malayalam    Published
4   HSA Hindi    Published
5   HSA Social Science    Published
6   HSA Physical Science    Published
7   HSA Maths    Published
8   Physical Education HS Section    Published
9   Junior Language FT Hindi    Published
10   Junior Language PT Hindi    Published