ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ Summary In Punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ Summary In Punjabi

(ਪਾਠ-ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ )

ਅਰਥ : ਸ਼ਬਦ
ਦਰਸ਼ਨ : ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ : ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ।
ਯਾਤਰੀਆਂ : ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ।
ਸਰਾਵਾਂ : ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ।
ਸੁਨਹਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ।
ਝਿਲਮਿਲ-ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਨਾ : ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ।
ਨਗਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ: ਸ਼ਹਿਰ
ਮੀਗ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ।
ਪਰਕਾਸ਼ : ਸਥਾਪਨਾ ।
ਸਥਾਨ : ਥਾਂ ।
ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਕ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੇਰੀ,ਜਿਸ ਹੇਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗ-ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਪਰਕਰਮਾ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੇਵਰ ਦਅਾਲੇ ਯਾਤਗੀ ਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਸਤਾ ।
ਛਬੀਲ: ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ।
ਉੱਕਰੇ: ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ।
ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ : ਨਜ਼ਾਰਾ ।
ਪਰਸ਼ਾਦੇ: ਰੋਟੀਆਂ ।

Leave a Comment