Vaamkhadayude Hridayathudippukal Summary in Malayalam

Vaamkhadayude Hridayathudippukal is a collection of short stories by Vaikom Muhammad Basheer. The Summary are set in the fictional village of Vaamkhadavu, which is based on Basheer’s own childhood village of Cheruthuruthi. The stories explore the themes of love, loss, and the human condition.

Vaamkhadayude Hridayathudippukal Summary in Malayalam

ആമുഖം

കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ കായി കരംഗത്തിനും ഉണർവും, ഉത്തേജകവുമായിരുന്നു, സച്ചിൻ രമേഷ് തെണ്ടുൽക്കർ എന്ന ‘സച്ചിൻ’. 25 വർഷം ഒരു കായികതാരത്തെ സംബ ന്ധിച്ച് നിസ്സാരമല്ല. അത്രയും കാലം മികവോടെ, ഒരുപക്ഷേ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കളിക്കാരനായി കഴിയുക എന്ന ത്, ഇനി ഒരുപക്ഷേ ഒരു കായികതാരത്തിന് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെ ടാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര വലിയ നേട്ടമാണ്.

Vaamkhadayude Hridayathudippukal Summary in Malayalam 1

120 കോടി ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കിട്ടുക, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറാൻ കഴിയുക, വിനയം കൊണ്ടും, പെരുമാറ്റവൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ടും സർവ്വരുടേയും മതിപ്പ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതൊന്നും അത്ര ചെറിയ കാര്യ ങ്ങളല്ല. പ്രതിഭ പലപ്പോഴും കരിഞ്ഞുപോകാറ്

അഹങ്കാരത്തിന്റെ തീയിലാണ്. ഇവിടെയാണ് സച്ചിൻ ലോകത്തെത്തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ത്. വിനയത്തിന്റെ ആൾ രൂപമായിരുന്നു ആ പ്രതിഭാ വിസ്മയം.

ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കായിക രൂപം, ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് രാഷ്ട്ര ങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കായിക ഇനമാണ്. ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിന – പുറം അതിന്റെ വേരുകൾ കടന്നുചെന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവമാത്രം. എന്നിട്ടുപോലും ആഗോള ലോകത്തിന്റെ രവ് നേടിയെടുക്കുക എന്നതിലാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന കായിക താരത്തിന്റെ മികവ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സച്ചിൻ രമേഷ് ആദ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന കൊച്ചു മനുഷ്യൻ വളർന്നു.

അതിന ദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് കളങ്കമില്ലാത്ത സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യം തന്നെ യാണ്. അതുല്യ പ്രതിഭയോടൊപ്പം, കറയില്ലാത്ത വിനയവും ചേർന്ന പ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കായിക പ്രതിഭയുണ്ടാ യി. സച്ചിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് തന്നെയാണ്.

മുംബൈയിലെ ഒരു സാരസ്വത് ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിലാണ് സച്ചിന്റെ ജന നം. അച്ഛൻ മറാത്തി കവി യാ യി രു ന്ന രമേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ. അമ്മ രജനി ടെണ്ടുൽക്കർ. സംഗീതത്തിൽ തന്റെ ഇഷ്ട സംവിധായകനായ സച്ചിൻ ദേവ് ബർമ്മനോടുള്ള, രമേഷ് ടെണ്ടുൽക്ക രുടെ ആരാധനയിൽ നിന്നാണ് ‘സച്ചിൻ’ എന്ന പേര് ഉണ്ടാകുന്നത്.

വളരെ നിസ്വനും, അമിതമായ ധനമോഹമോ, ജീവിതാസക്തിയോ ഇല്ലാത്ത സന്യാസതുല്യനായ രമേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന സാഹിത്യകാരനായ ഏറ്റവും പിതാവാണ് സച്ചിനെ ജന്മത്തിൽ കാണാം. അധികം സ്വാധീനിച്ചിരി വിജയങ്ങളിൽ അധികം ശ്രമിക്കാതെ, പക്വതയോടെ പരാജയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും, അതിൽനിന്നു പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനും, അഹന്ത ആഡംബരങ്ങളിലും; ധനാർത്തിയിലും ഉൾപ്പെടാതെ പക്വതയോടെ മുന്നോട്ടുപോകാനും സച്ചിനു സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്.

‘സച്ചിൻ’ ആദ്യമായി അക്ഷരം കുറിച്ചത് മുംബൈയിലെ ശാരദാശ്രമം വിദ്യാമന്ദിരത്തിൽ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകൾ, പാഠങ്ങൾ സച്ചിൻ അഭ്യസിച്ചത്. അവിടെ തന്റെ ആദ്യഗു രു, തന്റെ ജീവിതത്തെ

വഴിമാറിവിട്ട ‘രമാകാന്ത് ആചര്ക്കേർ’ എന്ന ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിനെ സച്ചിൻ കണ്ടുമുട്ടി. കർക്കശക്കാരനായ ഗുരുവാ യിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുട്ടിയായ സച്ചിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യത്തെ, തന്റെ കണിശമായ കോച്ചിങ്ങ് പാഠങ്ങളിലൂടെ, രീതികളിലൂടെ നിർദ്ദയ മായിത്തന്നെ അദ്ദേഹം നയിച്ചു.

പ്രതിഭയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശരിയായി തേച്ചുമിനുക്കിയെടുത്താൽ തനി ‘മരതക’മാകാവുന്ന ആ കായികപ്രതിഭയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനപാഠങ്ങൾ ഏറ്റവും കൃത്യമായി അദ്ദേഹം വരച്ചുവെച്ചു.

പലപ്പോഴും കർശനവും, ദൈർഘ്യമേറിയതുമായ പരിശീലന ക്ഷനുകൾ കുഞ്ഞുസച്ചിന് മടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അനേകം മണിക്കുറുകൾ തുടർച്ചയായി കഠിനപരിശീലനം. അപ്പോൾ രാമാകാന്ത ആച രേക്കാർ, സ്റ്റംപിനു മുകളിൽ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ വയ്ക്കും. സച്ചിനെ പുറ ത്താക്കുന്ന ബൗളർക്ക് ആ നാണയം എടുക്കാം . അതിനുപറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് സച്ചിനു സമ്മാനമായി അദ്ദേഹം നൽകു മായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നിലെ പ്രതിഭയെ വെല്ലുവിളിച്ച്,

വാശിപിടിപ്പിച്ച് പുറത്തുചാടിക്കാൻ തന്റെ ആദ്യകോച്ച് നടത്തിയ കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ് സച്ചിനെന്ന മഹാതാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായിതീർന്നത്. സച്ചിൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് “അന്നുകാലത്ത് കിട്ടിയ 13 ഒറ്റരൂപാ നാണയങ്ങളാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം” എന്ന്.

1999- ൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ്കപ്പിൽ മത്സരങ്ങൾ ഉയർന്നു. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു. “CRICKET IS OUR RELIGION : SACHIN IS OUR GOD” 609 വരിയിൽ നിന്നുതന്നെ സച്ചിൻ എന്ന കായികതാരം എത്ര ഉയരത്തിലാ യിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വാദകരുടെ കായികപ്രേമികളുടെ മനസ്സിലെന്ന്

ദൈവികമായ പരിവേഷം ചില ചലച്ചിത്രതാരങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ സിനിമകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ് ഫിലിം ചലച്ചിത്രരംഗത്ത്. അന്ധമായ ആരാധനയെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ ചെറുചിരിയോടെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആരാധനാ ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു രൂപം. പക്ഷേ സച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അല കികവും, അമാനുഷികവുമായ ഒരു

ദിവ്യപരിവേഷം തന്നെ ആരാധനാ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

കേവലം 15 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സച്ചിൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അര ങ്ങേറിയത്. തന്റെ സ്വന്തമായ മുംബൈയ്ക്ക് (ബോംബെ) വേണ്ടി ആദ്യം കളിച്ചു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ച്വറി നേടി. ഗുജറാ ത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരം.

അങ്ങനെ അര ങ്ങേറ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാ ര നായി അ ദ്ദേ ഹം. അതു പോലെ തന്നെ, രഞ്ജി ട്രോഫി, ദുലീപ് ട്രോഫി, ഇറാനി ട്രോഫി എന്നിവയിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഒരേയൊരു കളിക്കാരൻ സച്ചിൻ രമേഷ് ടെണ്ടുൽക്കറെന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സച്ചിനാണ്.

ഒരു കായിക താരം എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാകേണ്ടത് എന്നതിന് സച്ചിനെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമില്ല. പക്വതയുടേയും, പാകതയു ടേയും ആൾരൂപമായിരുന്നു സച്ചിൻ, നേട്ടങ്ങളുടെ ഉത്തുംഗശൃംഗ ത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ

എളിമയും, നിസ്വത – യിൽ അടിയുറച്ച പെരുമാറ്റവും ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച സച്ചിനെ ‘രാഷ്ട്രം’ ബഹുമാനിച്ചത് ‘ഭാരതരത്നം’ എന്ന പരമോന്നത സിവിലിയൻ’ ബഹുമതി സമ്മാ നിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബഹുമതി ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും, ആദ്യ കായിക സച്ചിൻ.

അഹി തമായ പെരുമാറ്റമോ, ധാർഷ്ട്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു നോട്ടം പോലുമോ ആ മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഒരു കായികതാരത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ട് ലോകം വിതുമ്പിയത്, ആനന്ദക്കണ്ണീർ പൊഴിച്ചത്.

1989 – ൽ കറാച്ചിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ആയിരുന്നു സച്ചിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ തുടക്കം. അന്ന് ലോകക്രിക്കറ്റിൽ പേസ് ബൗളിങ്ങിന്റെ കുന്തമുനകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞതായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. വേഗം കൊണ്ടും, മനോ ഹമായ സ്വിങ്ങുകൊണ്ടും, വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ലോകക്രിക്കറ്റിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ അവരുടെ

പന്തുകൾക്കുമുന്നിൽ സച്ചിനെന്ന അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ഒന്നു പതറി. ആർത്തിരമ്പുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഗാലറികളിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്തുണ യും കൂടാതെ കുഞ്ഞു സച്ചിൻ 15 റൺസുമായി മടങ്ങി. വഖാർ യു ണിസ് തന്റെ തീയുണ്ടപോലുള്ള ഒരുപന്തിനാൽ സച്ചിനെ ബൗൾഡാ ക്കി.

പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സച്ചിനെ ഒന്നു ബൗൾഡാക്കു ന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ബൗളർമാർ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 16 ാ ം വയസ്സിൽ സച്ചിനെന്ന അത്ഭുതം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ അവതരിച്ചു. ഫൈസലാബാദിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ, ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സച്ചിൻ തന്റെ കന്നി ഹാഫ് സെഞ്ച്വറി കുറിച്ചു.

2013 നവംബർ 16 മുംബൈയിലെ വംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൂര്യൻ മറഞ്ഞിട്ടും, ഒരു കുഞ്ഞുസൂര്യൻ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഉദി ച്ചുയർന്നു നിന്നു. സച്ചിൻ രമേഷ് തെണ്ടുൽക്കർ, ഗാലറിയിലെ പതി നായിരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രസംഗം നടത്തുക യാണ് സച്ചിൻ, ഗാലറിയിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലെ 121 കോടി കണ് ങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രം മാത്രം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സച്ചിൻ…… സച്ചിൻ.

ലോകം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിവരുന്ന അപൂർവ്വമായ ചരിത്രമുഹൂർത്തം. പകരക്കാരനില്ലാത്ത, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്റാൻ ആ 22 വാര നീളമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ അധിപതി, ചക വർത്തി, തന്റെ ചുവടുകൾ വെച്ച് നീങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുചുറ്റും ഒരു ദിവ്യപരിവേഷം അലയടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യമായി ആ കണ്ണു കൾ നനഞ്ഞു. സച്ചിൻ വിളികളാൽ ആകാശംവരെ മുഖരിതമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ടീമംഗങ്ങളുടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓർണറിനു മുന്നിലൂടെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൈകൾ ചേർത്തുപിടിച്ച്, ആകാശത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് അച്ഛന്റേയും, ജ്യേഷ്ഠന്റേയും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നോക്കി, ഗുരുഭൂ തരുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ നടന്നുനീങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ക്രിക്കറ്റ് അമാനുഷൻ.

ഇതിഹാസതുല്യമായ 25 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇന്നി ങ്ങ്സിന് തിരശ്ശീല. അന്നാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കരയാത്തതായി ഫ്ള റ്റുകൾ മാത്രമെ ബാക്കി യു ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തന്റെ അവസാന ഇന്നിങ്സും അനശ്വരമാക്കിയിട്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ വിടവാങ്ങി യുള്ളൂ. 25 വർഷം നീണ്ട് തന്റെ കരിയറിനു ഉചിതമായ ഒരു ശുഭാ

ന്ത്യം. തന്റെ 200 – ാ ം ടെസ്റ്റെന്ന അനുപമമായ നേട്ടത്തിനു തിലകക്കുറി ചാർത്തി, സച്ചിൻ തന്റെ കൈയ്യൊപ്പിട്ട ഷോട്ടുകൾകൊണ്ട് വംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച ആറു അകമ്പടിയോടെ അര സെഞ്ച്വറി.

തന്റെ ഏറ്റവും മനോഹര മെ ന്ന, ദൈവത്തിന്റെ കൈയ്യൊപ്പു ചാർത്തി കവർ ഡവുകളുടെ അനായാസമായ വശ്യത സച്ചിൻ തുറന്നുകാട്ടി. ചാരുതയാർന്ന ആ ബാറ്റിങ്ങ് പ്രകടനത്തിനുശേഷം, ഒരു കവി യുടെ അന്തസ്സിനു ചേർന്ന വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗവും.

ഒരാളെപോലും വിട്ടുപോകാതെ, വളർച്ചയുടെ നാൾവഴികളിൽ തനിക്ക് കൂട്ടായി, താങ്ങായി തണലായി നിന്ന ഓരോരുത്തരേയും പേരെടുത്തു പരാമർശിച്ച ആ പ്രസംഗം’ ഭാവതീവ്രതകൊണ്ടും, ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടും ഉജജ്വലമായി.

14 ാ ം വയസ്സിൽ വംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബോൾബോയി ആയി തുടങ്ങിയ സച്ചിന്റെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നേട്ടങ്ങളുടെ, ആ വലിയ മഹത്തായ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന്റേയും അവസാനമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ സച്ചിൻ എന്ന

മഹാനായ മനുഷ്യസ്നേഹി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ യുണ്ട്. ഒരു കായികതാരം എങ്ങനെ വളരണം, അധ്വാനിക്കണം, പരിമിതികളെ എങ്ങനെ മറികടക്കണം, വളർച്ചയിൽ പാകതയോടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഉയരങ്ങളിൽ വിനയം എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപിടി പാഠങ്ങൾ, നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് സച്ചിൻ രമേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനു മുഴുവൻ കായികരം ഗത്തിനും, ഒരു ദീപസ്തംഭമാണ്; വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകൾക്ക് കാട്ടാനും, ആശ്രയിക്കാനും, പ്രോത്സാഹനവുമായി. ഉത്തേജനവും

സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ നേട്ടങ്ങൾ
സച്ചിന്റെ നേട്ടം വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ. 
1988 : ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി 
1989 : ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. 16 ാ ം വയസ്സിൽ കറാച്ചിയിൽ v/s പാക്കിസ്ഥാൻ.
1989 : ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം v/s പാക്കിസ്ഥാൻ. 
1990 : ആദ്യടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി v/s ഇംഗ്ലണ്ട് 
1994 : ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ച്വറി v/s ശ്രീലങ്ക 
1997 : വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ 
1998 : ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി v/s ഓ സ്ട്രേലിയ
2008 : ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺ – ബ്രയാൻ ലാറയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു
2008 : ഏറ്റവും അധികം ഏകദിന മത്സരം 
2010 – ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചു 
2010 : ഏകദിനത്തിൽ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി 
2011 : ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ്
2012 – 100 – ാ ം അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ച്വറി 
2013 : വിരമിക്കുന്നു

സച്ചിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 1989-2013
മത്സരങ്ങൾ : 664
ഇന്നിങ്സ് : 782
നോട്ടൗട്ട് : 14 
റൺസ് : 34357 
ഉയർന്ന സ്കോർ 248 
ബാറ്റിങ്ങ് ആവറേജ് 48.52 
സെഞ്ച്വറി : 100
അർധസെഞ്ചുറി 164 
വിക്കറ്റ് : 201
മികച്ച ബൗളിങ്ങ് : 5 – 32 
ബൗളിങ്ങ് ശരാശരി 46.53 5 
വിക്കറ്റ് : 2 തവണ 
ക്യാച്ച് : 256

Conclusion:

Vaamkhadayude Hridayathudippukal is a powerful and moving collection of short stories. Basheer’s writing is simple and direct, but it is also full of emotion. The stories are a testament to the human capacity for love, loss, and hope.

Leave a Comment